hunche © 2013

 Serif. lnks | Legal Policy

 hunche
 Jerzy Kossak  (1886-1955)Top Up

#top

Jerzy Kossak Born Kraków 11 September 1886–11 May 1955. Polish realist painter of themes a military subject, involving cavalry on horses; son of painter Wojciech Kossak, grandson of painter Juliusz Kossak a third-generation artist from a well-known and sought after family of painters, writers and poets. Jerzy Kossak was a prolific painter of mostly historic scenes of battle-piece paintings famous Polish Uhlans on horses, but also used for barter at times of the post war economic slops’  until his death before the end of Stalinism a worse time for Poland. His paintings are the best-selling at Polish art auction

Syn Wojciecha I Marii z Kisielnickich, wnuk Juliusza, brat poetki Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej I pisarki Magdaleny Samozwaniec. Ukończył gimnazjum Św. Jacka w Krakowie, następnie Szkołę Kadetów. Malarstwauczył się od najmłodszych lat w pracowni dziadka I ojca. Podczas I wojny światowej służył w armii austriackiej. Mieszkał w Krakowie. W 1925 i 1926 r. jeździł wraz z ojcem po dworach w Poznańskiem I wykonywał dla tamtejszego ziemiaństwa liczne obrazyi portrety. Częstomalował obrazy z ojcem I wspólnie je sygnowali. Należał do ZPAP. Kossak kontynuował rodzinną tradycję malarstwa batalistycznego. Podejmował tematy historyczne, malował głównie sceny z wojen napoleońskichi walk legionowych w okresie I wojny światowej, w których eksponował rodzajowy motyw konia, ułana I dziewczyny. W okresie między wojennym malował także tematy z legend staro germańskich: Noc Walpurgii i legend staro angielskich. Ilustrował również baśnie braci Grimm I ballady Mickiewicza. Obecnie jego obrazy sa najbardziej poszukiwane na wszystkich aukcjach sztyki malarskij na swiecie.